Quy Định Phục Vụ Hành Khách Của Vietnam Airlines (Phần 6c)

Quy Định Phục Vụ Hành Khách Của Vietnam Airlines (Phần 6c)

  1192
  Content Protection by DMCA.com
  Share Button

  KHÁCH ƯU TIÊN

  I. HỘI VIÊN KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  1. Phân loại hội viên

  1.1   Hội viên chương trình Bông Sen Vàng của VNA

  1. Hội viên hạng Bạch kim;
  2. Hội viên hạng Vàng;
  3. Hội viên hạng Titan;
  4. Hội viên hạng Bạc;
  5. Hội viên đăng ký.

   Lưu ý: Khi tham gia SkyTeam, hội viên hạng Bạch kim của VNA là hội viên hạng Elite Plus, hội viên hạng Vàng và Titan của VNA là hội viên hạng Elite.

  1.2 Hội viên chương trình Khách hàng thường xuyên của các Hãng SkyTeam (hội viên SkyTeam)

  1. Hội viên hạng Elite Plus (chữ Elite Plus được in trên thẻ hội viên).
  2. Hội viên hạng Elite (chữ Elite được in trên thẻ hội viên).

  Lưu ý: Ngoài 02 hạng thẻ Elite và Elite Plus nêu trên, các Hãng hàng không thuộc SkyTeam còn có các hạng thẻ khác. Tuy nhiên các hạng thẻ này không nằm trong phạm vi phục vụ tại sân bay, nhưng sẽ được cập nhật về dữ liệu bay để phục vụ công tác cộng dặm.

  2. Nguyên tắc phục vụ

  • Tuân thủ theo các quy định về phục vụ hội viên chương trình Bông Sen Vàng nằm trong “Quy định chương trình khách hàng thường xuyên Bông Sen Vàng” và hội viên SkyTeam theo thoả thuận song phương giữa VNA và các Hãng hàng không thuộc
  • Hội viên chương trình Bông Sen Vàng, hội viên SkyTeam được phục vụ tận tình, chu đáo, thái độ phục vụ niềm nở và ân cần của nhân viên phục vụ trong suốt hành trình của khách tại các sân bay có liên
  • Tại quầy làm thủ tục và phòng chờ hạng Thương gia luôn có sẵn các ấn phẩm của chương trình Bông Sen Vàng phục vụ hội viên Bông Sen Vàng và hành khách.
  • Hội viên chương trình Bông Sen Vàng, hội viên SkyTeam được hưởng các tiêu chuẩn về ưu đãi dịch vụ theo quy định cụ thể tại điều 3.4 dưới đây mà không bị trừ dặm.
  • Hội viên Chương trình Bông Sen Vàng đi bằng vé thưởng được hưởng tiêu chuẩn về ưu đãi dịch vụ tại sân bay như khi đi bằng vé mua theo quy định tại điều 3.4.1 dưới đây.

  3. Phạm vi áp dụng

  • Đối với hội viên Chương trình Bông Sen Vàng
  1. Các chuyến bay quốc tế do VNA hoặc các Hãng SkyTeam khai thác, trừ các chuyến bay thuê chuyến.
  2. Các chuyến bay nội địa (thường lệ hoặc không thường lệ) do VNA khai, trừ các chuyến bay thuê chuyến.
  3. Các chuyến bay nội địa do các hãng SkyTeam khai thác: Theo thông báo của các hãng
  4. Các chuyến bay theo hợp đồng hợp tác thương mại với VNA do hãng khác khai thác: Cung cấp dịch vụ ưu đãi đối với hội viên chương trình Bông Sen Vàng của VNA theo hợp đồng.
  5. Đối với các chuyến bay không được cộng dặm, hội viên chỉ được ưu đãi dịch vụ tại sân
  6. Quy định về việc cộng/trừ dặm, báo cáo dữ liệu hội viên sau chuyến bay được thực hiện theo “Quy định chương trình khách hàng thường xuyên Bông Sen Vàng” của VNA”.
   • Đối với hội viên SkyTeam
  7. Các chuyến bay quốc tế do VNA khai thác, trừ các chuyến bay thuê chuyến.
  8. Các chuyến bay nội địa (thường lệ hoặc không thường lệ) do VNA khai thác, trừ các chuyến bay thuê chuyến, theo triển khai của Ban Dịch vụ thị trường.
  9. Quy định về việc cộng/trừ dặm, báo cáo dữ liệu hội viên sau chuyến bay được thực hiện theo “Quy định chương trình khách hàng thường xuyên Bông Sen Vàng” của VNA”.

  4. Tiêu chuẩn dịch vụ

  Ngoài những tiêu chuẩn được hưởng theo hạng dịch vụ và tiêu chuẩn đối với khách VIP/CIP, hội viên chương trình Bông Sen Vàng và hội viên SkyTeam được hưởng thêm những dịch vụ sau tại sân bay:

  • Hội viên chương trình Bông Sen Vàng
   1. Hạng Bạch kim
    • Dịch vụ làm thủ tục
  • Hội viên hạng Bạch kim và người đi cùng chuyến bay với hội viên được làm thủ tục tại quầy hạng Thương gia/quầy
  • Đối với các chuyến bay không khai thác hạng Thương gia: Sắp xếp một quầy để phục vụ hội viên hạng Bạch Trên quầy có treo biển với nội dung tương tự như đối với quầy hạng Thương gia.
  • Trên chuyến bay do hãng khác khai thác, hội viên hạng Bạch kim được ưu tiên phục vụ tại quầy hạng Thương gia/quầy SkyPriority theo hợp đồng hợp tác thương mại hoặc chương trình dịch vụ ưu tiên
   • Ưu tiên xếp chỗ trên chuyến bay.
   • Ưu tiên nâng hạng dịch vụ miễn phí
  • Ưu tiên nâng lên hạng Thương gia tại sân bay đối với hội viên đã có xác nhận chỗ hạng Phổ thông hoặc hạng Phổ thông đặc biệt nhưng các hạng đặt chỗ này hết chỗ khi làm thủ tục và hạng Thương gia còn chỗ.
  • Ưu tiên nâng lên hạng Phổ thông đặc biệt khi làm thủ tục tại sân bay nếu hội viên có vé hạng Phổ thông có hạng đặt chỗ được cộng dặm trên các chuyến bay của VNA khai thác hạng Phổ thông đặc biệt và hạng Phổ thông đặc biệt còn chỗ.
   • Ưu tiên trong danh sách chờ tại sân bay
  • Ưu tiên trong danh sách chờ tại sân bay với thứ tự ưu tiên như các khách VIP/CIP trong cùng một hạng dịch vụ của chuyến
  • Ưu tiên giải quyết chỗ đối với chuyến bay bất thường (chậm, hủy chuyến hoặc chuyến bay bị thiếu chỗ v) với thứ tự ưu tiên như khách VIP/CIP trong cùng một hạng dịch vụ của chuyến bay.
   • Ưu đãi thêm tiêu chuẩn hành lý ký gửi miễn cước
  • Trên chuyến bay do VNA khai thác: Thêm 25 kg (đường bay áp dụng tiêu chuẩn hành lý hệ cân) hoặc 01 kiện (đường bay áp dụng tiêu chuẩn hành lý hệ kiện).
  • Trên chuyến bay do hãng SkyTeam khai thác bao gồm các chuyến bay quốc tế và nội địa: Thêm 20 kg (đường bay áp dụng tiêu chuẩn hành lý hệ cân) hoặc 01 kiện (đường bay áp dụng tiêu chuẩn hành lý hệ kiện).

   Lưu ý: Các trường hợp khác biệt so với tiêu chuẩn chung sẽ được áp dụng theo sự  hướng dẫn cụ thể của Ban Tiếp thị và Bán sản phẩm.

  • Ưu tiên phục vụ hành lý ký gửi: Hành lý của hội viên hạng Bạch kim được gắn thẻ hành lý ưu tiên và được ưu tiên phục vụ như hành lý của khách hạng Thương
  • Dịch vụ phòng chờ hạng Thương gia
  • Hội viên hạng Bạch kim được mời vào phòng chờ hạng Thương
  • Hội viên hạng Bạch kim được mời thêm 01 khách vào phòng chờ hạng Thương gia, trong đó hành khách được mời vào phòng chờ hạng Thương gia phải đi trên chuyến bay do VNA hoặc các Hãng SkyTeam khai thác.
  • Hội viên hạng Bạch kim được mời thêm 01 khách là thân nhân theo hình thức đổi dặm thưởng vào phòng chờ hạng Thương gia trong lãnh thổ Việt Nam bao gồm: Cha mẹ đẻ và cha mẹ chồng/vợ; chồng/vợ; con đẻ và con nuôi.
  • Trên chuyến bay do hãng khác khai thác, hội viên hạng Bạch kim được ưu tiên phục vụ tại phòng chờ hạng Thương gia theo hợp đồng hợp tác thương mại.
  • Đối với các sân bay địa phương không có phòng chờ hạng Thương gia, hội viên hạng Bạch kim có thể sử dụng phòng khách VIP; Chi nhánh VNA tại các khu vực và đại diện VNA tại sân bay có trách nhiệm thông báo và được sự xác nhận trước của Cảng hàng không sân bay để triển khai phục vụ khách.
   • Dịch vụ lên tàu bay: Hội viên hạng Bạch kim được phục vụ lên tàu bay như khách hạng Thương
  1. Hạng Vàng
   • Dịch vụ làm thủ tục

  –        Hội viên hạng Vàng và người sử dụng vé thưởng dành cho người thân đi cùng chuyến bay với hội viên được làm thủ tục tại quầy hạng Thương gia/quầy SkyPriority.

  • Đối với các chuyến bay không khai thác hạng Thương gia: Sắp xếp một quầy để phục vụ hội viên hạng Vàng. Trên quầy có treo biển với nội dung tương tự như đối với quầy hạng Thương
  • Trên chuyến bay do hãng khác khai thác, hội viên hạng Vàng được ưu tiên phục vụ tại quầy hạng Thương gia/quầy SkyPriority theo hợp đồng hợp tác thương mại hoặc chương trình dịch vụ ưu tiên
   • Ưu tiên xếp chỗ trên chuyến bay.
   • Ưu tiên nâng hạng dịch vụ miễn phí
  • Ưu tiên nâng lên hạng Thương gia tại sân bay đối với hội viên đã có xác nhận chỗ hạng Phổ thông hoặc hạng Phổ thông đặc biệt nhưng các hạng đặt chỗ này hết chỗ khi làm thủ tục và hạng Thương gia còn chỗ, thứ tự ưu tiên nâng hạng ngay sau khách hội viên hạng Bạch kim trong cùng một hạng dịch vụ của chuyến
  • Ưu tiên nâng lên hạng Phổ thông đặc biệt khi làm thủ tục tại sân bay nếu hội viên có vé hạng Phổ thông có hạng đặt chỗ được cộng dặm trên các chuyến bay của VNA khai thác hạng Phổ thông đặc biệt và hạng Phổ thông đặc biệt còn chỗ, thứ tự ưu tiên nâng hạng ngay sau khách hội viên hạng Bạch kim trong cùng một hạng dịch vụ của chuyến
   • Ưu tiên trong danh sách chờ tại sân bay
  • Ưu tiên trong danh sách chờ tại sân bay với thứ tự ưu tiên sau khách hội viên hạng Bạch kim trong cùng một hạng dịch vụ của chuyến
  • Ưu tiên giải quyết chỗ đối với chuyến bay bất thường (chậm, hủy chuyến hoặc chuyến bay bị thiếu chỗ v.v) với thứ tự ưu tiên sau khách hội viên hạng Bạch kim trong cùng một hạng dịch vụ của chuyến
   • Ưu đãi thêm tiêu chuẩn hành lý ký gửi miễn cước
  • Trên các chuyến bay do VNA khai thác: Thêm 15 kg (đường bay áp dụng tiêu chuẩn hành lý hệ cân) hoặc 01 kiện (đường bay áp dụng tiêu chuẩn hành lý hệ kiện).
  • Trên các chuyến bay do các hãng SkyTeam khai thác bao gồm các chuyến bay quốc tế và nội địa: Thêm 10 kg (đường bay áp dụng tiêu chuẩn hành lý hệ cân) hoặc 01 kiện (đường bay áp dụng tiêu chuẩn hành lý hệ kiện).

   Lưu ý: Các trường hợp khác biệt so với tiêu chuẩn chung sẽ được áp dụng theo sự  hướng dẫn cụ thể của Ban Tiếp thị và Bán sản phẩm.

  • Ưu tiên phục vụ hành lý ký gửi: Hành lý của hội viên hạng Vàng được gắn thẻ hành lý ưu tiên và được ưu tiên phục vụ như hành lý của khách hạng Thương
  • Dịch vụ phòng chờ hạng Thương gia
  • Hội viên hạng Vàng được mời vào phòng chờ hạng Thương
  • Hội viên hạng Vàng được mời thêm 01 khách là thân nhân theo hình thức đổi dặm thưởng vào phòng chờ hạng Thương gia trong lãnh thổ Việt Nam bao gồm: Cha mẹ đẻ và cha mẹ chồng/vợ; chồng/vợ; con đẻ và con nuôi.
  • Trên chuyến bay do hãng khác khai thác, hội viên hạng Vàng được ưu tiên phục vụ tại phòng chờ hạng Thương gia theo hợp đồng hợp tác thương mại.
  • Đối với các sân bay địa phương không có phòng chờ hạng Thương gia, hội viên hạng Vàng có thể sử dụng phòng khách VIP; Chi nhánh VNA tại các khu vực và đại diện VNA tại sân bay có trách nhiệm thông báo và được sự xác nhận trước của Cảng hàng không sân bay để triển khai phục vụ khách.
   • Dịch vụ lên tàu bay: Hội viên hạng Vàng được phục vụ lên tàu bay như khách hạng Thương
  1. Hạng Titan
   • Dịch vụ làm thủ tục
  • Hội viên hạng Titan được làm thủ tục tại quầy hạng Thương gia/ quầy SkyPriority.
  • Đối với các chuyến bay không khai thác hạng Thương gia: Sắp xếp một quầy để phục vụ hội viên hạng Titan. Trên quầy có treo biển với nội dung tương tự như đối với quầy hạng Thương
   • Ưu tiên xếp chỗ trên chuyến bay.
   • Ưu tiên nâng hạng dịch vụ miễn phí
  • Ưu tiên nâng lên hạng Thương gia tại sân bay đối với hội viên đã có xác nhận chỗ hạng Phổ thông hoặc hạng Phổ thông đặc biệt nhưng các hạng đặt chỗ này hết chỗ khi làm thủ tục và hạng Thương gia còn chỗ, thứ tự ưu tiên nâng hạng ngay sau khách hội viên hạng Vàng trong cùng một hạng dịch vụ của chuyến
   • Ưu tiên trong danh sách chờ tại sân bay
  • Ưu tiên trong danh sách chờ tại sân bay với thứ tự ưu tiên sau khách hội viên hạng Vàng trong cùng một hạng dịch vụ của chuyến
  • Ưu tiên giải quyết chỗ đối với chuyến bay bất thường (chậm, hủy chuyến hoặc chuyến bay bị thiếu chỗ v.v.) với thứ tự ưu tiên ngay sau hội viên hạng Vàng trong cùng một hạng dịch vụ của chuyến
   • Ưu đãi thêm tiêu chuẩn hành lý ký gửi miễn cước
  • Trên các chuyến bay của VNA: Thêm 10 kg (đường bay áp dụng tiêu chuẩn hành lý hệ cân) hoặc 01 kiện (đường bay áp dụng tiêu chuẩn hành lý hệ kiện).
  • Trên các chuyến bay do các hãng SkyTeam khai thác bao gồm các chuyến bay quốc tế và nội địa: Thêm 10kg (đường bay áp dụng tiêu chuẩn hành lý hệ cân) hoặc 01 kiện (đường bay áp dụng tiêu chuẩn hành lý hệ kiện).

   Lưu ý: Các trường hợp khác biệt so với tiêu chuẩn chung sẽ được áp dụng theo sự  hướng dẫn cụ thể của Ban Tiếp thị và Bán sản phẩm.

  • Ưu tiên phục vụ hành lý ký gửi: Hành lý của hội viên hạng Titan được gắn thẻ hành lý ưu tiên và được ưu tiên phục vụ như hành lý của khách hạng Thương gia.
  • Dịch vụ lên tàu bay: Hội viên hạng Titan được mời lên tàu bay theo lối đi ưu tiên dành riêng cho các khách hạng Thương
  1. Hạng Bạc: Hội viên hạng Bạc được ưu tiên giải quyết chỗ đối với chuyến bay bất thường (chậm, hủy chuyến hoặc chuyến bay bị thiếu chỗ v)với thứ tự ưu tiên ngay trên các khách mua vé đủ trong cùng một hạng dịch vụ.
  • Hội viên SkyTeam
   1. Hạng Elite Plus
    • Quầy làm thủ tục: Hội viên hạng Elite Plus được ưu tiên phục vụ tại quầy hạng Thương gia/quầy
    • Ưu tiên xếp chỗ trên chuyến
    • Ưu tiên trong danh sách sổ chờ tại sân
  • Ưu tiên trong danh sách chờ tại sân bay với thứ tự ưu tiên như các khách VIP/CIP trong cùng một hạng dịch vụ của chuyến
   • Ưu tiên thêm tiêu chuẩn hành lý ký gửi miễn cước: 20 kg (đường bay áp dụng tiêu chuẩn hành lý hệ cân) hoặc 01 kiện (đường bay áp dụng tiêu chuẩn hành lý hệ kiện) trên các chuyến bay quốc tế và nội địa của
   • Ưu tiên phục vụ hành lý ký gửi: Hành lý của hội viên hạng Elite Plus được gắn thẻ hành lý ưu tiên và được ưu tiên phục vụ như hành lý của khách hạng Thương
   • Dịch vụ phòng chờ hạng Thương gia
  • Hội viên hạng Elite Plus được mời vào phòng chờ hạng Thương
  • Hội viên hạng Elite Plus được mời thêm 01 khách vào phòng chờ hạng Thương gia, trong đó hành khách được mời vào phòng chờ hạng Thương gia phải đi trên chuyến bay do VNA hoặc các Hãng SkyTeam khai thác.
   • Dịch vụ lên tàu bay: Hội viên hạng Elite Plus được phục vụ lên tàu bay như khách hạng Thương
  1. Hạng Elite
   • Quầy làm thủ tục: Hội viên hạng Elite được ưu tiên phục vụ tại quầy hạng Thương gia/quầy
   • Ưu tiên xếp chỗ trên chuyến
   • Ưu tiên trong danh sách sổ chờ tại sân bay với thứ tự ưu tiên ngay sau hội viên hạng Bạch Kim/Elite Plus trong cùng một hạng dịch vụ của chuyến
   • Ưu tiên thêm tiêu chuẩn hành lý ký gửi miễn cước: 10 kg (đường bay áp dụng tiêu chuẩn hành lý hệ cân) hoặc 01 kiện (đường bay áp dụng tiêu chuẩn hành lý hệ kiện) trên các chuyến bay quốc tế và nội địa của
   • Dịch vụ lên tàu bay: Hội viên hạng Elite được mời lên tàu bay theo lối đi ưu tiên dành riêng cho các khách hạng Thương

  5. Quy trình phục vụ

  5.1   Chuẩn bị trước chuyến bay

  1. Đại diện VNA tại sân bay
   • Kiểm tra thông tin về hội viên chương trình chương trình Bông Sen Vàng và hội viên SkyTeam trên chuyến bay (số lượng, loại hội viên) để lập kế hoạch phục vụ.
  2. Thông báo thông tin về hội viên chương trình Bông Sen Vàng và hội viên SkyTeam trên chuyến bay (số lượng, loại hội viên) cho các bộ phận liên quan để chuẩn bị phục vụ khách (quầy, biển hiệu, các ấn phẩm, thẻ hành lý ưu tiên…).Công ty phục vụ mặt đất
   • Chuẩn bị các ấn phẩm của chương trình để đảm bảo luôn có sẵn tại quầy làm thủ tục và các phòng chờ.
   • Chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội viên chương trình Bông Sen Vàng và hội viên SkyTeam theo thông báo của Đại diện VNA tại sân bay (biển hiệu tại quầy làm thủ tục, thẻ mời vào phòng chờ hạng Thương gia, thẻ hành lý ưu tiên, nhân viên phục vụ v).
  • Tại quầy làm thủ tục

  Tại quầy làm thủ tục, ngoài những thao tác theo qui trình thông thường, nhân viên làm thủ tục cần thực hiện thêm những thao tác bổ sung như sau:

  1. Chào mừng hội viên: Khi hội viên bắt đầu làm thủ tục, nhân viên tại quầy làm thủ tục phải niềm nở chào, nhận thẻ hội viên, giấy tờ tùy thân và các chứng từ vận chuyển có liên quan và tờ thông tin hành trình (nếu có). Sử dụng tên trên thẻ hội viên gọi tên và chào mừng hội viên.
  2. Kiểm tra thẻ hội viên khi Hội viên đi bằng vé mua và vé thưởng
   • Nhân viên làm thủ tục kiểm tra vé máy bay và thẻ hội viên còn hiệu lực, đối chiếu với danh sách hội viên đặt chỗ trước trên chuyến bay do đại diện VNA thông báo trước khi làm thủ tục để:
  • Đảm bảo thông tin trên thẻ hội viên (tên và số thẻ)trùng với thông tin trong danh sách đặt chỗ trước chuyến bay. Nếu không khớp, nhân viên làm thủ tục cập nhật lại vào danh sách thông tin trên thẻ hội viên;
  • Bổ sung thông tin những hội viên chưa có tên trong danh sách do đến quầy mới xuất trình thẻ hội viên hoặc những hội viên chưa đặt chỗ trước chuyến bay;
  • Bổ sung số vé, số chứng từ thưởng nâng hạng dịch vụ (trường hợp sử dụng MCO) thưởng nâng hạng dịch vụ) của hội viên khớp với thông tin từng hội viên trong danh sách.
   • Đối với hành khách sử dụng vé thưởng của chương trình Bông Sen Vàng: Thực hiện theo quy định “Chương trình Khách hàng thường xuyên Bông Sen Vàng” của
   • Đối với hành khách sử dụng vé thưởng của chương trình Khách hàng thường xuyên SkyTeam: Theo thoả thuận song phương giữa VNA và các Hãng hàng không thuộc
  1. Lưu ý về xếp chỗ cho hội viên và cung cấp thông tin cho các bộ phận liên quan
   • Trường hợp chuyến bay có khả năng bị thiếu chỗ, cần đảm bảo chỗ cho các đối tượng là hội viên chương trình Bông Sen Vàng và hội viên SkyTeam theo đúng tiêu chuẩn quy định cho từng loại hội viên đã đặt chỗ trên chuyến bay được quy định tại điều 3.4. nói trên. Trường hợp hội viên tới làm thủ tục muộn, giữ chỗ cho hội viên cho đến thời điểm 10 phút trước thời điểm đóng quầy làm thủ tục. Sau thời điểm này, nếu hội viên vẫn chưa đến thì mới làm thủ tục cho những hành khách khác.
   • Không xếp chỗ cho hội viên ở những ghế có tiện nghi kém trên tàu bay (không ngả được lưng ghế, ghế bị trục trặc các bộ phận điều khiển…)
   • Nếu hội viên có người thân đi cùng sử dụng cùng hạng ghế thì phải chú ý sắp xếp để chỗ ngồi hội viên và người đi cùng được cạnh
   • Đưa thông tin (tên, số ghế ngồi, yêu cầu đặc biệt) của hội viên hạng Bạch kim, hạng Vàng và hội viên hạng Elite Plus SkyTeam vào tờ “Thông tin đặc biệt cho tiếp viên” và thực hiện thông báo cho tổ bay theo quy trình hiện hành. Riêng hội viên Elite Plus chỉ áp dụng khi hội viên Elite Plus đi trên chuyến bay quốc tế của
   • Thông báo số lượng và vị trí của các kiện hành lý của hội viên hạng Bạch kim, hạng Vàng, hội viên hạng Titan và hội viên Elite Plus SkyTeam cho các sân bay liên quan (đặc biệt là khi hội viên có điểm nối chuyến) trên các điện văn sau chuyến bay. Riêng hội viên Elite Plus chỉ áp dụng khi hội viên Elite Plus đi trên chuyến bay quốc tế của
  2. Hành lý của hội viên chương trình Bông Sen Vàng và hội viên SkyTeam được phục vụ theo tiêu chuẩn được qui định cho từng loại hội viên tại điều 6.3.4.nói trên.
  3. Cấp thẻ mời vào phòng chờ cho hội viên: Cung cấp thẻ mời vào phòng chờ cho hội viên hạng Bạch kim và một người đi cùng (nếu có), hội viên hạng Vàng, hội viên hạng Elite Plus SkyTeam và một người đi cùng (nếu có). Trên thẻ mời ghi rõ tên hội viên, số thẻ, số hiệu chuyến bay, ngày bay hoặc tên người đi cùng (được ghi ngay sau tên hội viên và ghi rõ hành khách này là người đi cùng hội viên) nếu là người đi cùng hội viên hạng Bạch kim hoặc hội viên hạng Elite Plus
   • Phục vụ phòng chờ và phục vụ hội viên ra tàu bay
  4. Những tiêu chuẩn phục vụ phòng chờ dành cho hội viên hạng Bạch kim và người đi cùng, hội viên hạng Vàng, hội viên hạng Elite Plus SkyTeam và người đi cùng tương tự tiêu chuẩn phục vụ phòng chờ hạng Thương gia, ngoài ra còn phục vụ thêm những ấn phẩm hội viên, tờ tin, tờ rơi quảng cáo mới nhất của chương trình. Riêng khách hội viên hạng Elite Plus SkyTeam và người đi cùng chỉ áp dụng tiêu chuẩn phòng chờ hạng Thương gia khi đi trên các chuyến bay Quốc tế hoặc nối chuyến đi/đến trên chuyến bay Quốc tế do một Hãng hàng không trong SkyTeam khai thác.
  5. Hội viên hạng Bạch kim, hạng Vàng và hội viên Elite Plus SkyTeam lên chuyến bay cùng với khách hạng Thương gia hoặc khách VIP/CIP. Nhân viên hướng dẫn luôn phải lịch sự, niềm nở và chúc khách một chuyến bay tốt đẹp.
  6. Hội viên hạng Titan và hội viên Elite SkyTeam lên chuyến bay theo quy định tại điều 6.3.4 nói trên. Nhân viên hướng dẫn luôn phải lịch sự, niềm nở và chúc khách một chuyến bay tốt đẹp. Cập nhật và báo cáo số liệu về Trung tâm Khách hàng thường xuyên – TCTHKVN

  Thực hiện theo quy định “Chương trình Khách hàng thường xuyên Bông Sen Vàng” của VNA.

  • Lưu ý trong quá trình phục vụ

  Trong suốt quá trình phục vụ hội viên tại sân bay, đại diện VNA và nhân viên làm thủ tục của Vietnam Airlines có trách nhiệm hướng dẫn cho hành khách những thông tin cần thiết về Chương trình Bông Sen Vàng và hướng dẫn khách đăng ký gia nhập Chương trình Bông Sen Vàng thông qua trang điện tử của VNA.

  Share Button