TIN HÀNG KHÔNG

TIN HÀNG KHÔNG

tiếp viên hàng không Singapore Airlines

1094
 1. Giới Thiệu: Singapore Airlines là hãng hàng không quốc gia Singapore, có trung tâm vận hành đầu não được đặt tại sân bay quốc tế...

2156
KHÁCH ƯU TIÊN I. HỘI VIÊN KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN 1. Phân loại hội viên 1.1   Hội viên chương trình Bông Sen Vàng của VNA Hội viên hạng Bạch...

3003
KHÁCH ƯU TIÊN I. KHÁCH VIP/CIP 1. Tiêu chuẩn 1.1 Phân loại khách VIP/CIP a. Phân loại khách VIP Khách VIP 1: Tổng bí thư; Chủ tịch nước; phó...

975
I. TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH ĐẾN 1-   Tiêu chuẩn thông thường: 1.1 Hành khách được hướng dẫn tới khu vực làm thủ tục nhập cảnh. 1.2...